BIP - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Instrukcja BIP

.Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Instrukcja obsługi BIP-u

Menu główne

Dyżury podmiotu – informacja o godzinach pracy Urzędu i urzędników.
Właściciele podmiotu - informacja o formie własności.
Dane teleadresowe - podstawowe dane adresowe urzędu.
Zarząd – informacja o składzie Zarządu
Rada Nadzorcza – informacja o składzie Rady Nadzorczej
Zgromadzenie Wspólników - – informacja o Zgromadzeniu Wspólników
Kapitał zakładowy – wysokość kapitału zakładowego
Zamówienia publiczne - zawiera informacje o ogłoszonych zamówieniach publicznych.
Ogłoszenia zwykłe – tutaj można znaleźć wszystkie informacje, które ogłasza Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne.
Dokumenty  - tutaj można wyszukać wszystkie dokumenty podlegające publikacji w BIP-ie. Aby szczegółowo określić wynik wyszukiwania można skorzystać z następujących pól wyszukiwarki:
  • słowa w tytule
  • sygnatura - jeżeli szukany dokument posiada numer możemy z niego skorzystać w celu wyszukiwania
  • data obowiązywania
  • typ - możemy określić jakiego typu dokumentu szukamy (np. budżet, uchwałę, zarządzenie, ogłoszenie, majątek gminy itp.)
  • status - określamy czy szukamy aktualnej wersji (obowiązującej), czy wcześniejszej (nieobowiązującej) lub projektu uchwały (projekt)
sortowanie - określamy według jakiego pola mają być sortowane dokumenty .
Statut Spółki – zawiera tekst jednolity umowy spółki
Regulamin organizacyjny – zawiera treść regulaminu organizacyjnego Spółki
Osoby - tutaj możemy wyszukać pracownika Spółki. Wyszukujemy według zależności w strukturze organizacyjnej organu, według stanowisk lub podajemy dowolną szukaną frazę np. imię lub nazwisko.
Struktura organizacyjna - tutaj, poprzez rozwijanie poszczególnych gałęzi, możemy zobaczyć strukturę Spółki
Podmiot udostępniający informacje: BIP - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Data stworzenia : 2014-03-24 07:19 Autor : Administrator Data publikacji : 2014-03-24 07:19 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2015-02-12 07:04 Osoba modyfikująca : Administrator