BIP - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Status prawny

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie pod numerem KRS 0000051670, a jej akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Posiada kapitał zakładowy w kwocie 30.641.000,00 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100) zł w całości opłaconej.
Spółka działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 200 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), przepisów Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz.43 z późn. zm.) oraz postanowień Aktu Przekształcenia Zakładu Budżetowego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Akt Notarialny Rep A nr 6697/1997 z dnia 22 grudnia 1997 r. z późn. zm.).

Podmiot udostępniający informacje: BIP - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Data stworzenia : 2014-03-24 07:18 Autor : Administrator Data publikacji : 2014-03-24 07:18 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-11-22 12:27 Osoba modyfikująca : admin