BIP - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Historia zmian

 • Artykuł : "Przetarg 16/2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" usunięto dnia: 2020-07-23 11:51 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 16/2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" usunięto dnia: 2020-07-23 11:51 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Rozstrzygnięcie przetargu 16/2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZZO prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" stworzono dnia: 2020-07-23 11:50 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o podpisaniu umowy "z wolnej ręki" dot. przetargu 18/2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZZO prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" stworzono dnia: 2020-07-08 08:11 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o podpisaniu umowy "z wolnej ręki" dot. przetargu 17/2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZZO prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" stworzono dnia: 2020-07-08 08:10 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania nr 14/2020 Fizyczna ochrona obiektów CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" stworzono dnia: 2020-06-25 11:35 przez: Maciej Kutrzyk
 • Strona : "Rada Nadzorcza" zmieniono dnia: 2020-06-25 10:32 przez: admin
 • Strona : "Rada Nadzorcza" zmieniono dnia: 2020-06-25 10:32 przez: admin
 • Artykuł : "Postępowanie 14/2020 Usługi społeczne - Fizyczna ochrona obiektów CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" usunięto dnia: 2020-06-16 08:41 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Postępowanie 14/2020 Usługi społeczne - Fizyczna ochrona obiektów CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" usunięto dnia: 2020-06-16 08:41 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Rozstrzygnięcie postępowania 14/2020 Fizyczna ochrona obiektów CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" stworzono dnia: 2020-06-16 08:41 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Postępowanie 14/2020 Usługi społeczne - Fizyczna ochrona obiektów CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" zmieniono dnia: 2020-06-10 13:43 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o podpisaniu umowy "z wolnej ręki" dot. przetargu 15/2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZZO prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" stworzono dnia: 2020-06-10 08:07 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Postępowanie 14/2020 Usługi społeczne - Fizyczna ochrona obiektów CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" zmieniono dnia: 2020-06-09 12:01 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 16/2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" zmieniono dnia: 2020-06-04 09:50 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 16/2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" zmieniono dnia: 2020-06-04 09:49 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 16/2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" stworzono dnia: 2020-06-04 09:49 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Postępowanie 14/2020 Usługi społeczne - Fizyczna ochrona obiektów CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" zmieniono dnia: 2020-06-01 11:38 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Postępowanie 14/2020 Usługi społeczne - Fizyczna ochrona obiektów CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" stworzono dnia: 2020-06-01 11:36 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o podpisaniu umowy "z wolnej ręki" dot. przetargu 13/2020 Odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZZO prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" stworzono dnia: 2020-05-25 10:53 przez: Maciej Kutrzyk
 • Strona : "Regulamin organizacyjny" zmieniono dnia: 2020-05-06 11:41 przez: admin
 • Strona : "Regulamin organizacyjny" zmieniono dnia: 2020-05-06 11:41 przez: admin
 • Strona : "Regulamin organizacyjny" zmieniono dnia: 2020-05-06 11:40 przez: admin
 • Artykuł : "Ogłoszenie o podpisaniu umowy "z wolnej ręki" dot. przetargu 12/2020 Odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZZO prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" stworzono dnia: 2020-04-28 07:56 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 07/2020 Sukcesywne dostawy oleju napędowego do CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" usunięto dnia: 2020-04-27 08:09 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 07/2020 Sukcesywne dostawy oleju napędowego do CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" usunięto dnia: 2020-04-27 08:09 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Rozstrzygnięcie przetargu 07/2020 Sukcesywne dostawy oleju napędowego do CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" stworzono dnia: 2020-04-27 08:09 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Unieważnienie przetargu 10/2020 (zamówienie "z wolnej ręki") Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZZO przy CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" stworzono dnia: 2020-04-22 13:07 przez: Maciej Kutrzyk
 • Strona : "Rada Nadzorcza" zmieniono dnia: 2020-04-22 11:13 przez: admin
 • Strona : "Rada Nadzorcza" zmieniono dnia: 2020-04-22 11:11 przez: admin