BIP - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Historia zmian

 • Artykuł : "Przetarg 22/2020 Remont nawierzchni placu manewrowego zlokalizowanego w CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" usunięto dnia: 2020-10-15 10:36 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 22/2020 Remont nawierzchni placu manewrowego zlokalizowanego w CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" usunięto dnia: 2020-10-15 10:36 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Unieważnienie przetargu 22/2020 Remont nawierzchni placu manewrowego zlokalizowanego w CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" stworzono dnia: 2020-10-15 10:35 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o podpisaniu umowy koncesji dot. postępowania 21/2020 Świadczenie usługi polegającej na pozyskaniu, zagospodarowaniu i przetworzeniu w użyteczne formy energii elektrycznej, biogazu wytworzonego na składowisku odpadów w Sobuczynie" zmieniono dnia: 2020-09-25 09:37 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o podpisaniu umowy koncesji dot. postępowania 19/2020 Świadczenie usługi polegającej na pozyskaniu, zagospodarowaniu i przetworzeniu w użyteczne formy energii elektrycznej, biogazu wytworzonego na składowisku odpadów w Sobuczynie" zmieniono dnia: 2020-09-25 09:30 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o podpisaniu umowy koncesji dot. postępowanie 19/2020 Świadczenie usługi polegającej na pozyskaniu, zagospodarowaniu i przetworzeniu w użyteczne formy energii elektrycznej, biogazu wytworzonego na składowisku odpadów w Sobuczynie" stworzono dnia: 2020-09-25 09:29 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 19/2020 Usługa zagospodarowania odpadów CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" zmieniono dnia: 2020-09-21 13:31 przez: Rafał Adamus
 • Artykuł : "Przetarg 20/2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZZO prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" zmieniono dnia: 2020-09-11 12:32 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 20/2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZZO prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" zmieniono dnia: 2020-09-11 12:32 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 20/2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZZO prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" zmieniono dnia: 2020-09-11 12:28 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 20/2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZZO prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" zmieniono dnia: 2020-09-11 12:28 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 20/2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZZO prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" zmieniono dnia: 2020-09-11 12:28 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 20/2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZZO prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" zmieniono dnia: 2020-09-11 12:24 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 20/2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZZO prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" zmieniono dnia: 2020-09-11 12:21 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 20/2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZZO prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" stworzono dnia: 2020-09-11 12:18 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 22/2020 Remont nawierzchni placu manewrowego zlokalizowanego w CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" zmieniono dnia: 2020-09-10 14:16 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 22/2020 Remont nawierzchni placu manewrowego zlokalizowanego w CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" stworzono dnia: 2020-09-10 14:14 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 19/2020 Usługa zagospodarowania odpadów CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" zmieniono dnia: 2020-09-08 13:34 przez: Rafał Adamus
 • Artykuł : "Przetarg 19/2020 Usługa zagospodarowania odpadów CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" zmieniono dnia: 2020-09-03 10:33 przez: Rafał Adamus
 • Artykuł : "Przetarg 19/2020 Usługa zagospodarowania odpadów CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" zmieniono dnia: 2020-09-03 10:20 przez: admin
 • Artykuł : "Przetarg 19/2020 Usługa zagospodarowania odpadów CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" zmieniono dnia: 2020-08-19 12:14 przez: Rafał Adamus
 • Artykuł : "Przetarg 19/2020 Usługa zagospodarowania odpadów CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" stworzono dnia: 2020-08-19 12:09 przez: Rafał Adamus
 • Artykuł : "Przetarg 19/2020 Usługa zagospodarowania odpadów CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" usunięto dnia: 2020-08-19 12:07 przez: admin
 • Artykuł : "Przetarg 19/2020 Usługa zagospodarowania odpadów CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" usunięto dnia: 2020-08-19 12:07 przez: admin
 • Artykuł : "Przetarg 19/2020 Usługa zagospodarowania odpadów CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" stworzono dnia: 2020-08-19 12:05 przez: admin
 • Artykuł : "Przetarg 16/2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" usunięto dnia: 2020-07-23 11:51 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 16/2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" usunięto dnia: 2020-07-23 11:51 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Rozstrzygnięcie przetargu 16/2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZZO prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" stworzono dnia: 2020-07-23 11:50 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o podpisaniu umowy "z wolnej ręki" dot. przetargu 18/2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZZO prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" stworzono dnia: 2020-07-08 08:11 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o podpisaniu umowy "z wolnej ręki" dot. przetargu 17/2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZZO prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" stworzono dnia: 2020-07-08 08:10 przez: Maciej Kutrzyk