BIP - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Historia zmian

 • Artykuł : "Przetarg 08/2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZZO prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" zmieniono dnia: 2018-10-19 09:40 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 08/2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZZO prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" zmieniono dnia: 2018-10-19 09:40 przez: Paulina Woźniak
 • Artykuł : "Przetarg 08/2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZZO prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" stworzono dnia: 2018-10-16 14:05 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 07/2018 Zakup fabrycznie nowej ładowarki kołowej i dostawa do CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" usunięto dnia: 2018-09-04 08:12 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 07/2018 Zakup fabrycznie nowej ładowarki kołowej i dostawa do CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" usunięto dnia: 2018-09-04 08:12 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Rozstrzygnięcie przetargu 07/2018 Zakup fabrycznie nowej ładowarki kołowej i dostawa do CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" stworzono dnia: 2018-09-04 08:11 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 07/2018 Zakup fabrycznie nowej ładowarki kołowej i dostawa do CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" zmieniono dnia: 2018-07-24 13:46 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 07/2018 Zakup fabrycznie nowej ładowarki kołowej i dostawa do CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" zmieniono dnia: 2018-07-12 12:39 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 07/2018 Zakup fabrycznie nowej ładowarki kołowej i dostawa do CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" zmieniono dnia: 2018-07-02 10:42 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 07/2018 Zakup fabrycznie nowej ładowarki kołowej i dostawa do CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" stworzono dnia: 2018-06-28 10:26 przez: Maciej Kutrzyk
 • Strona : "Kapitał zakładowy" zmieniono dnia: 2018-06-07 09:26 przez: Sebastian Nieradkiewicz
 • Artykuł : "Przetarg 06/2018 Zakup pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych i dostawa do CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie " usunięto dnia: 2018-05-09 11:12 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 06/2018 Zakup pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych i dostawa do CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie " usunięto dnia: 2018-05-09 11:12 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Rozstrzygnięcie przetargu 06/2018 dot. Zakupu pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych i dostawy do CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" stworzono dnia: 2018-05-09 11:12 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania nr 05/2018 Fizyczna ochrona obiektów CzPK Sp. z o.o.o" stworzono dnia: 2018-04-27 12:50 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 06/2018 Zakup pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych i dostawa do CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie " stworzono dnia: 2018-04-19 13:40 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : " Postępowanie 05/2018 Usługi społeczne - Fizyczna ochrona obiektów CzPK Sp. z o.o." usunięto dnia: 2018-04-19 09:14 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : " Postępowanie 05/2018 Usługi społeczne - Fizyczna ochrona obiektów CzPK Sp. z o.o." usunięto dnia: 2018-04-19 09:14 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Rozstrzygnięcie postępowania 05/2018 Fizyczna ochrona obiektów CzPK Sp. z o.o." stworzono dnia: 2018-04-19 09:13 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 04/2018 dot. Utrzymania porządku i czystości, utrzymania zimowego oraz pielęgnacji zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie (Północ, DK-1)" usunięto dnia: 2018-04-09 12:54 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 04/2018 dot. Utrzymania porządku i czystości, utrzymania zimowego oraz pielęgnacji zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie (Północ, DK-1)" usunięto dnia: 2018-04-09 12:54 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Rozstrzygnięcie przetargu 04/2018 (CZĘŚĆ I,II) dot. Utrzymania porządku i czystości, utrzymania zimowego oraz pielęgnacji zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie (Północ, DK-1)" stworzono dnia: 2018-04-09 12:53 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : " Postępowanie 05/2018 Usługi społeczne - Fizyczna ochrona obiektów CzPK Sp. z o.o." zmieniono dnia: 2018-04-05 08:04 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : " Postępowanie 05/2018 Usługi społeczne - Fizyczna ochrona obiektów CzPK Sp. z o.o." stworzono dnia: 2018-04-05 08:02 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 3/2018 dot. Odbioru, transportu i zrzutu odcieku składowiskowego z obiektu CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" usunięto dnia: 2018-03-21 13:55 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 3/2018 dot. Odbioru, transportu i zrzutu odcieku składowiskowego z obiektu CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" usunięto dnia: 2018-03-21 13:55 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Rozstrzygnięcie przetargu 03/2018 Odbiór, transport i zrzut odcieku składowiskowego z obiektu CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" stworzono dnia: 2018-03-21 10:50 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Rozstrzygnięcie przetargu 21/2017 (CZĘŚĆ I,II,IV,V,VI,VII) dot. Utrzymania porządku i czystości, utrzymania zimowego oraz pielęgnacji zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie" stworzono dnia: 2018-03-16 12:24 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 21/2017 dot. Utrzymania porządku i czystości, utrzymania zimowego oraz pielęgnacji zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie" usunięto dnia: 2018-03-15 07:46 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 21/2017 dot. Utrzymania porządku i czystości, utrzymania zimowego oraz pielęgnacji zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie" usunięto dnia: 2018-03-15 07:46 przez: Maciej Kutrzyk