BIP - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Historia zmian

 • Artykuł : "Ogłoszenie o podpisaniu umowy "z wolnej ręki" dot. przetargu 21/2019 Odbiór i transport odpadów powstających na nieruchomościach zamieszkałych i nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Miasta Częstochowa (...)" stworzono dnia: 2019-10-17 14:25 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 23/2019 Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego i dostawa do CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" zmieniono dnia: 2019-10-11 12:27 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 23/2019 Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego i dostawa do CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" stworzono dnia: 2019-10-08 08:10 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 22/2019 Wykonanie remontu nawierzchni dróg wewnętrznych zlokalizowanych w CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" stworzono dnia: 2019-09-20 13:57 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 20/2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" usunięto dnia: 2019-09-17 08:33 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 20/2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" usunięto dnia: 2019-09-17 08:33 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Unieważnienie przetargu 20/2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" stworzono dnia: 2019-09-17 08:33 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Ogłoszenie o podpisaniu umowy "z wolnej ręki" dot. przetargu 19/2019 (A,B) Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie (Rejon III,IV)" stworzono dnia: 2019-09-16 08:50 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 18/2019 Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach zlokalizowanych w Częstochowie (Północ, Grabówka)" usunięto dnia: 2019-09-13 09:39 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 18/2019 Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach zlokalizowanych w Częstochowie (Północ, Grabówka)" usunięto dnia: 2019-09-13 09:39 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Rozstrzygnięcie przetargu 18/2019 Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie (Północ, Grabówka)" stworzono dnia: 2019-09-13 09:39 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 08/2019 Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej rozbudowy oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w technologii odwróconej osmozy (...)" usunięto dnia: 2019-09-02 08:52 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 08/2019 Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej rozbudowy oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w technologii odwróconej osmozy (...)" usunięto dnia: 2019-09-02 08:52 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Rozstrzygnięcie przetargu 08/2019 Zaprojektowanie, wykonanie kompleksowej rozbudowy i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w technologii odwróconej osmozy (...)" stworzono dnia: 2019-09-02 08:51 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 18/2019 Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach zlokalizowanych w Częstochowie (Północ, Grabówka)" stworzono dnia: 2019-08-14 09:28 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Unieważnienie przetargu 15/2019 Zakup fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego i dostawa do CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" stworzono dnia: 2019-08-02 09:59 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 15/2019 Zakup fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego i dostawa do CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" usunięto dnia: 2019-07-31 08:33 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 15/2019 Zakup fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego i dostawa do CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" usunięto dnia: 2019-07-31 08:33 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 20/2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" stworzono dnia: 2019-07-26 09:47 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 17/2019 Sukcesywne dostawy oleju napędowego do CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" usunięto dnia: 2019-07-24 08:16 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 17/2019 Sukcesywne dostawy oleju napędowego do CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" usunięto dnia: 2019-07-24 08:16 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Rozstrzygnięcie przetargu 17/2019 Sukcesywne dostawy oleju napędowego do CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" stworzono dnia: 2019-07-24 08:15 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 17/2019 Sukcesywne dostawy oleju napędowego do CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" zmieniono dnia: 2019-07-12 13:09 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 15/2019 Zakup fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego i dostawa do CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" zmieniono dnia: 2019-07-12 11:03 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 14/2019 Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie" usunięto dnia: 2019-07-11 09:15 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 14/2019 Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie" usunięto dnia: 2019-07-11 09:15 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Unieważnienie przetargu 14/2019 (Część III i IV) Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie" stworzono dnia: 2019-07-11 09:15 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 17/2019 Sukcesywne dostawy oleju napędowego do CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" stworzono dnia: 2019-07-05 09:01 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Rozstrzygnięcie przetargu 14/2019 (Część I,II,V,VI,VII,VIII) Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie" stworzono dnia: 2019-07-01 12:48 przez: Maciej Kutrzyk
 • Artykuł : "Przetarg 15/2019 Zakup fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego i dostawa do CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie" stworzono dnia: 2019-06-24 14:10 przez: Maciej Kutrzyk