BIP - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Zarząd Spółki

Robert Kalinowski - Prezes Zarządu

Krzysztof Sławiński - Wiceprezes Zarządu

Przemysław Wrona - Wiceprezes Zarządu