BIP - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Sposób załatwiania spraw

Obsługa interesantów realizowana jest:
· osobiście w siedzibie Spółki,
· telefonicznie,
· za pośrednictwem poczty internetowej,
· listownie
 
W sprawach skarg i wniosków Zarząd Spółki przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 w siedzibie Spółki