BIP - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Właściciele podmiotu

Gmina Miasto Częstochowa - 100%  reprezentowana przez Prezydenta Miasta Częstochowy