BIP - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników

Założycielem i jednoosobowym Wspólnikiem Spółki jest Gmina Miasto Częstochowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta Częstochowy.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w miejscu siedziby Spółki .