BIP - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza

Piotr Pala - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Damian Lewandowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Katarzyna Mikuła - Sekretarz Rady Nadzorczej

Anita Mikiciuk-Szczerba - Członek Rady Nadzorczej

Hubert Trojanowski - Członek Rady Nadzorczej

Artur Koperkiewicz - Członek Rady Nadzorczej