BIP - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza

Michał Król - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Kamiński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Anna Potrzebowska - Sekretarz Rady Nadzorczej

Przemysław Koperski - Członek Rady Nadzorczej

Hubert Trojanowski - Członek Rady Nadzorczej

Artur Koperkiewicz - Członek Rady Nadzorczej