BIP - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI NIEBEZPIECZNYCH ODPADÓW Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. nieodpłatnie odbiera w roku 2006, 2007 i 2008 od mieszkańców miasta Częstochowy odpady niebezpieczne o pochodzeniu komunalnym. Są to: (rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin (toksyczne), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony, oleje i tłuszcze inne niż jadalne, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, leki przeterminowane, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, drewno zawierające substancje niebezpieczne)........ Zbiórka odbywa się według poniższego harmonogramu:
źródło: zarząd
typ: ogłoszenie
status: obowiązujący

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2008-02-11 Autor: Dariusz Pluta Data publikacji: 2008-02-11 00:02 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-31 Osoba modyfikująca: Administrator